Een potje schaken om de hoek. Dat kan, als je je aansluit bij een van de Rotterdamse schaakclubs. Waarom zou je dit doen en wat maakt schaken nou zo’n leuke hobby?

Leren schaken bij een schaakclub

Op het eerste gezicht kan het schaakspel er ingewikkeld uitzien met al die verschillende stukken die zich alleen in bepaalde richtingen kunnen verplaatsen. Er wordt weleens de indruk gewekt dat je over een geweldig geheugen moet beschikken of een wiskundig genie moet zijn voordat je echt goed kunt schaken. Niks is echter minder waar. Zou gauw je de basisregels onder de knie hebt kun je al snel een partijtje spelen. Met name in het begin leer je continue nieuwe openingen en strategieën waardoor je niveau heel snel toeneemt.

Je leert het snelst door frequent te spelen met tegenstanders van diverse niveaus. Lid worden van een schaakclub bij je in de buurt is daarom een perfecte manier om te leren schaken. In Rotterdam zijn er diverse schaakclubs, dus er is er vast ook een bij jou in de buurt.

Schaken voor beginners

Als complete beginner zijn er een aantal zaken die je moet leren. Ten eerste moet je uiteraard de basis spelregels kennen, maar daarnaast zijn er ook strategieën en tactieken die je moet begrijpen en op het juiste moment toe kunnen passen. Denk hierbij aan openingszetten, patronen, en trucjes zoals de rokade.
Om wedstrijden in goede banen te leiden zijn er internationaal geldende regels met betrekking tot het partij-verloop. Zo zijn er afspraken over wie er mag beginnen en onder welke omstandigheden een partij in remise eindigt. Ook mag je niet zomaar een stuk aanraken, zonder daar een zet mee te doen.

Bij officiële wedstrijden wordt altijd met een schaakklok gespeeld. Als je dit niet gewend bent, kan het best lastig zijn eraan te denken altijd de knop op de klok in te drukken. Wist je ook dat je de klok moet bedienen met dezelfde hand waarmee je de zet doet?

Een ander verplichting die bij informele partijen meestal buiten beschouwing gelaten wordt, is het noteren van de schaakzetten. Het doel hiervan is ten eerste dat een partij nagespeeld kan worden en ten tweede dat in geval van onenigheid de zetten precies nagegaan kunnen worden. Ook voor de notatie van schaken zijn de regels vastgelegd.

Schaken voor kinderen: een goede start

Uit onderzoek is gebleken dat schaken de hersenen stimuleert en helpt met concentratie. Daarnaast helpt de denksport ook met het ontwikkelen van meer abstracte vaardigheden, zoals eerst denken en dan doen, en je in iemand anders situatie verplaatsen. Het is daarom niet vreemd dat kinderen die schaken over het algemeen beter presteren op school .

Op sommige meerdere scholen is schaken als keuzevak beschikbaar, maar over het algemeen is de jeugd aangewezen op schaken als naschoolse activiteit of dienen ze lid te worden van een schaakclub. Gelukkig zijn hiervoor in Rotterdam meerdere opties omdat vrijwel alle schaakclubs wel een jeugdafdeling hebben.

Sinds oktober 2016 beschikt Rotterdam over een combinatiefunctionaris schaken. Rotterdam Sportsupport heeft, samen met de gemeente Rotterdam, deze functie in het leven geroepen ter promotie van de schaaksport onder de jeugd. Dit wordt gedaan door het coördineren van samenwerkingen tussen scholen en schaakverenigingen. Dit fantastische initiatief zal hopelijk leiden tot een groei van het aantal kinderen dat schaken als hobby neemt.

Rotterdamse schaakbond

De Rotterdamse schaakbond (R.S.B.) is een overkoepelend orgaan dat al sinds 1931 de belangen van de diverse schaakverenigingen in de omgeving Rotterdam behartigt.

In het begin was het doel met name om tegengas te geven tegen de Nationale Schaak Bond (N.S.B.) die weinig interesse toonde voor kleinere schaakclubs. Ook was het nodig om op een hoger niveau controle uit te oefenen op leden die lid werden van een club, vervolgens geen contributie betaalden, en daarna lid werden van een andere lokale club. De R.S.B. zorgde ervoor dat een nieuw lid niet geaccepteerd wordt bij een nieuwe club wanneer deze een contributieschuld heeft bij een andere vereniging.

Vandaag de dag behartigt de R.S.B. nog steeds de belangen van de aangesloten verenigingen op landelijk niveau in de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond). Daarnaast organiseert de bond diverse competities en kampioenschappen voor senioren en voor jeugdschakers.

Meer dan 30 schaakverenigingen zijn aangesloten bij de R.S.B. Met clubs verspreid over locaties variërend van Hendrik Ido Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Schiedam en Waddinxveen is er voor elke schaakliefhebber in de omgeving Rotterdam wel een vereniging in de buurt te vinden.